الهی,همیشه سلامت و شاداب باشید

الهی ...
که خونه هاتون پربرکت
رابطه هاتون به رنگ عشق
زندگی پر از یاد خدا و آرامش
وجود تون سلامت و ایام به کامتون

۲۸ آذر ۹۵ ، ۱۶:۰۳ ۵ نظر
پست جامانده

تا خدا هست,سختی وجود ندارد...

تا خـــدا هست،

هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شود

 که نشود تحملش کرد

شدنی ها را انجام بده

و تمام نشدنی هایت را به خـــدا بسپار

۲۶ آذر ۹۵ ، ۰۹:۵۲ ۳ نظر
پست جامانده